Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Dominika Jendrzejczyk-Handzlik

Stanowisko: adiunkt

pawilon A-2, II p., pok. 216

Telefon: (48) 12-617-41-25

Przebieg pracy naukowej

a) mgr inż.;  Akademia Górniczo – Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych;

kierunek: metalurgia, Kraków, 2003r,

b) dr nauk technicznych; Akademia Górniczo – Hutnicza im Stanislawa Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych;

specjalność: metalurgia, Kraków, 2008 r.

 

Doświadczenie naukowe


1. WŁOCHY, Universita degli Studi di Genova, STSM, 2005, (1 miesiąc),
2. FRANCJA, Universite Henri Poincare, Nancy, Stypendium Rządu Francuskiego, 2007, (3 miesiące)
3. FRANCJA, Summer School of Calorimetry, Calorimetry and thermal methods, Lyon 2008,
4. AUSTRIA, Universitet of Vienna, STSM, 2008 (1 miesiąc),
5. AUSTRIA, Universitet of Vienna, STSM, 2010 (1 miesiąc),
6. NIEMCY, firma Netzsch in Selb, Individual Training on DSC 404,01.08-05.08.2011, Netzsch
7. WIELKA BRYTANIA, University of Surrey, Characterisation of Advanced Materials, 5-9.12.2011,
8. POLSKA, firma Netzsch, Germany, International Meeting Practical applications of thermal analysis methods in materials science, Kraków 15-16 maj 2012, miejsce organizacji Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie,

 

Odczyty na konferencjach międzynarodowych

1.  D. Jendrzejczyk, K. Fitzner, „Thermodynamic properties of liquid silver – indium alloys determined from e.m.f. measurements”, TOFA 2004 Thermodynamics of Alloys, 12-17 2004, Vienna, Austria

2. D. Jendrzejczyk, W. Gierlotka, K. Fitzner, „Thermodynamic properties of liquid silver – indium – antimony alloys determined from e.m.f. measurements”, TOFA 2006 Thermodynamics of Alloys, 18 – 26.07.2006, Beijing, China

3. D. Jendrzejczyk, W. Gierlotka, K. Fitzner, “What Kind of Thermodynamic Description is Necessary to Predict Properly Higher-Order Systems?”, Preliminary time schedule of 9th Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials 2006, 13 – 15. 09.2006,  Brno, Czech Republic

4. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner, "Thermodynamics properties of liquid Cu – In - Sn alloys determined  from e.m.f. measurements.", TOFA 2008 Thermodynamc of Alloys, 22 – 27.06.2008, Krakow, Poland

5. D. Jendrzejczyk-Handzlik, B. Onderka ,K. Fitzner, "Thermodynamics studies of liquid Cu-Sn-Sb alloys using e.m.f. and calorimetric measurements", TMS 2009, 15-19.01.2009, San Francisco, USA

6. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner, “Complex measurements of Au-Sn-Sb system” TOFA 2010 “Thermodynamics of Alloys”, 12-16.09.2010 Porto, Portugal

7. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner, “Thermodynamics properties of liquid silver-galium  alloys determined from e.m.f and calorimetric measurements” ICCT 2010, 01-06.08.2010 Tsukuba, Japan

8. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner, Thermodynamics  properties and phase equilibria in gold-antimony-tin system determined from e.m.f, calorimetric and DTA/DSC methods” CALPHAD XL , 22-27.05.2011, Rio de Janeiro, Brazil

9. D. Jendrzejczyk-Handzlik, P. Handzlik, K. Fitzner "Thermodynamic properties of liquid Cu-Ga and Ag-Cu-Ga alloys determined from calorimetric measurements and phase equilibria in Ag-Cu-Ga system" 15th International Congress on Thermal Analysis  and Calorimetry, 20-24.08.2012, Kinki University, Osaka, Japan

10. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K. Fitzner "Thermodynamic properties of the ternary liquid Ag-Cu-Ga system" Tofa 2012 Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloy, 23-28.09.2012, Pula, Croatia

SPIS PUBLIKACJI

1. D. Jendrzejczyk, K. Fitzner:”Thermodynamic properties of silver-indium alloys determined from e.m.f. measurements”, Thermochim. Acta, vol.443, 2005, p.66

2. D. Jendrzejczyk, W. Gierlotka, K. Fitzner:Thermodynamic Properties of liquid silver-indium-antimony alloys determined from e.m.f. measurements” Zeitschrift für Metallkunde 97, 2006, 1519 – 1525        

3. D. Jendrzejczyk-Handzlik, D. Zivkovic, , W. Gierlotka, D. Manasijevic,  K. Fitzner and D. Minic, “Phase Relations near Ternary Eutectic point in the Ag-In-Sb system” , Journal of Mining and Metallurgy, 43 B (2) (2007) 161-170

4. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner ”Thermodynamic properties of liquid silver – indium – tin alloys determined from e.m.f. measurements”, Zeitschrift für Metallkunde 11, 2008, 1213-1221

5. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K.Fitzner “Thermodynamic properties of liquid copper – indium – tin  alloys determined from e.m.f. measurements” Journal of Chemical Thermodynamics 41,2 (2009) 250-256

6. W. Gierlotka, J. Łapsa, D. Jendrzejczyk-Handzlik "Thermodynamic optimization of Pb-Te using ionic liquid model", Journal of Alloys and Compounds, 479 (2009) 152-156

7. W. Gierlotka, D. Jendrzejczyk - Handzlik, "Thermodynamic description of Cu-Sb system" Journal of Alloys and Compounds,  484, 1-2, (2009) 172

8. W. Gierlotka, D. Jendrzejczyk-Handzlik, “Thermodynamic description of the binary Ag-Ga system” Journal of Alloys and Compounds, 509, 2011, 38-42

9. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K. Fitzner, “Thermodynamic properties of liquid silver-gallium alloys determined from e.m.f and calorimetric measurements” J. Chem. Thermodynamics, 43, 2011, 392-398

10. D. Jendrzejczyk-Handzlik, M. Rechchach, W. Gierlotka, H. Ipser, H. Flandorfer, „ Enthalpies of mixing of liquid system for lead-free soldering: Cu-Sb-Sn system”, Thermochimica Acta, 512, 2011, 224

11. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K. Fitzner, rozdział pt: Electromotive Force Measuring in High- temperature Systems, Książka: "Electromotive Force", ISBN 979-953-307-401-5, InTech - Open Access Publisher, listopad 2011

12. D. Jendrzejczyk-Handzlik, W. Gierlotka, K. Fitzner "Thermodynamic properties of the liquid copper-antimony-tin alloys determined from e.m.f. measurements" Zeitschrift für Metallkunde vol 8, 2012, 1007-1014

13. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner "Mixing enthalpies of liquid Au-Sb-Sn alloys" Monatsh Chem (Chemical Monthly) 143, 2012, 1225-1233

14. B. Onderka, D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner "Thermodynamic properties and phase equilibria in the ternary Cu-Pb-Fe system" Archives of Metallurgy and Materials 58(2), 2013, 541-548

15. D. Jendrzejczyk-Handzlik, P. Handzlik, K.Fitzner "Enthalpies of mixing of liquid Ag–Ga, Cu–Ga and Ag–Cu–Ga alloys" CALPHAD 44, 2014, 39-47

16. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner, W. Gierlotka "On the Cu-Ga system: Electromotive force measurement and thermodynamic reoptimization" Journal of Alloys and Compounds, 621, 2015, 287-29

17. D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner "Thermodynamic properties of liquid (antimony + tin) and (gold + antimony + tin) alloys determined from e.m.f. measurements" J. Chem. Thermodynamics 85 (2015) 86-93

18. W. Gierlotka, D. Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner, P. Handzlik On the ternary Ag – Cu – Ga system: Electromotive force measurement and thermodynamic modeling

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki