Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Ewa Rudnik

Stanowisko: profesor AGH

pawilon A-2, II p., pok. 208A

Telefon: (48) 12-617-29-31

Email: erudnik@agh.edu.pl

Wykształcenie:

1990 - 1995  - Studia, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

1992 - 1995 - Kurs Studium Pedagogicznego, Uniwersytet Jagielloński

1995 - tytuł magistra chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

1995 - 1996  -  Studia podyplomowe "Ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego", Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

1996 - 2000 - Studia doktoranckie, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

2000 - tytuł doktora nauk technicznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

2015 - tytuł doktora habilitowanego, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Przebieg pracy zawodowej:

1995 - 2000     Asystent dydaktyczno-naukowy w Zakładzie Chemii Fizycznej i Elektrochemii WMN AGH

2001 - 2019     Adiunkt w Katedrze Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN AGH

2019 - obecnie Profesor AGH w Katedrze Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN AGH

 

Obszary zainteresowań zawodowych:

Hydrometalurgia metali nieżelaznych

Odzysk metali z materiałów odpadowych z zastosowaniem metod hydrometalurgicznych

Osadzanie powłok metalicznych, stopowych i kompozytowych na drodze elektrolitycznej i bezprądowej

Korozja metali, stopów, materiałów kompozytowych

 

Programy stażowe:

Udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013", Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw:

Innowacyjny Transfer

Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw

 

Dydaktyka:

Chemia (wykład, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne)

Podstawy galwanotechniki (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Polimery (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Korozja i ochrona metali i stopów (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Corrosion of metals and alloys (lecture, laboratory exercises)

Hydrometalurgia (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Niekonwencjonalne metody otrzymywania metali (wykład, projekt)

Recykling materiałów niemetalicznych (wykład, projekt)

Chemistry for materials science (lecture, laboratory exercises)

Hydrometalurgiczne metody otrzymywania kompozytów (wykład, ćwiczenia laboratoryjne)

Ciekłe wymieniacze jonowe (wykład, ćwiczenia)

 

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich:

Hydrometalurgiczne metody odzysku metali z materiałów odpadowych i polimetalicznych

Elektrochemiczne metody nakładania powłok metalicznych, kompozytowych, superhydrofobowych

Badania korozyjne materiałów metalicznych

SPIS PUBLIKACJI

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. L.Burzyńska, E.Rudnik, Stopy niklowo-kobaltowe otrzymywane elektrolitycznie, Rudy i Metale Nieżelazne, 44(2) (1999)64-71
 2. L.Burzyńska, E.Rudnik, The influence of saccharin and sodium lauryl sulfate on the electrodeposition of Co-Ni alloys, Archives of Metallurgy, 45 (2000) 278-285
 3. E.Rudnik, J.Norwisz, Idea zrównoważonego rozwoju, Gospodarka Paliwami i Energią, 7(2000)2-7
 4. L.Burzyńska, E.Rudnik, The influence of electrolysis parameters on the composition and morphology of Co-Ni alloys, Hydrometallurgy, 54 (2000) 133-149
 5. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu. Cz. I, Rudy i Metale Nieżelazne, 47(3) (2002) 122-127
 6. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu. Cz. II, Rudy i Metale Nieżelazne, 47(4) (2002) 168-173
 7. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu. Cz. III, Rudy i Metale Nieżelazne, 47(6) (2002) 277-281
 8. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Przegląd hydrometalurgicznych technologii odzysku kobaltu. Cz. IV, Rudy i Metale Nieżelazne, 47(8) (2002) 383-386
 9. L. Burzyńska, E. Rudnik, L. Błaż, M. Kotula, Z. Sierpiński, W. Szymański, The influence of the current density and the bath composition on the electrodeposition of nickel and nickel/silicon carbide composites, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 81(6) (2003) 193-198
 10. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz.I. Ługowanie w roztworach amoniakalnych., Rudy i Metale Nieżelazne, 48(4) (2003) 166-169
 11. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik„ Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 48(6) (2003) 262-268
 12. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnych, Rudy i Metale Nieżelazne, 49(5) (2004) 225-230
 13. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Influence of the composition of Cu–Co–Fe alloys on their dissolution in ammoniacal solutions, Hydrometallurgy, 71(3-4) (2004) 447-455
 14. L.Burzyńska, E.Rudnik, W.Gumowska, The influence of phase structure on the dissolution of Cu-Co-Fe alloys in sulphuric acid solution and the metals recovery, Hydrometallurgy, 71(3-4) (2004) 457-463
 15. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, E.Ziomek, Odzysk miedzi ze stopu Cu-Co-Fe. Cz.II. Odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnym., Rudy i Metale Nieżelazne, 49(2) (2004) 69-73
 16. Burzyńska L, Rudnik E, Partyka J, Recovery of copper and cobalt from slime originated from ammoniacal leaching of high copper Cu-Co-Fe alloy, Archives of Metallurgy, 50(4) (2005) 1027-1039
 17. Rudnik E, Burzyńska L, Influence of organic additives on morphology and purity of cathodic silver, Archives of Metallurgy, 50(1) (2006) 137-144
 18. Burzyńska L., Rudnik E., Barteczko P., Recovery of copper and cobalt from low copper Cu-Co-Fe alloy, Archives of Metallurgy, 50(2) (2006) 299-308
 19. Rudnik E., Gorgosz J., The influence of maleic acid on the Co-P electroless deposition, Surf. Coat. Technol., 201(16-17) (2007) 6953-6959
 20. Rudnik E., Skrzyniarz P., Influence of temperature on electroless deposition of Co-P, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 85(2) (2007) 82-86
 21. Rudnik E., Nikiel M., Hydrometallurgical recovery of cadmium and nickel from spent Ni-Cd batteries, Hydrometallurgy, 89 (1-2) (2007) 61-71
 22. Burzyńska L, Rudnik E, Koza J, Błaż L, Szymański W., Electrodeposition and heat treatment of nickel/silicon carbide composites, Surf. Coat. Technol., 202(12) (2008) 2545-2556
 23. Rudnik E., Kokoszka K., Łapsa J., Comparative studies on the electroless deposition of Ni-P, Co-P and their composites with SiC particles, Surface and Coatings Technology, 202(12) (2008) 2584-2590
 24. Burzyńska L., Gumowska W., Rudnik E., Partyka J., Mechanism of the anodic dissolution of Cu70-Co4-Fe14-Pb7 alloy originated from reduced copper converter slag in an ammoniacal solution. Recovery of copper and cobalt., Hydrometallurgy, 92 (2008) 34-41
 25. Burzyńska L., Gumowska W., Rudnik E., Partyka J., Mechanism of the anodic dissolution of Fe70-Cu16-Co10 alloy originated from reduced copper converter slag in an ammoniacal solution. Recovery of copper and cobalt, Archives of Metallurgy and Materials, 53(4) (2008) 1007-1016
 26. Rudnik E., Influence of surface properties of ceramic particles on their incorporation into cobalt electroless deposits, Applied Surface Science, 255 (2008) 2613-2618
 27. Rudnik E., Burzyńska L., Gumowska W., Hydrometallurgical recovery of copper and cobalt from reduction-roasted copper converter slag, Minerals Engineering 22 (2009) 88-95
 28. Burzyńska L, Rudnik E, Błaż L, Szymański W., Jędras S, Influence of electrolysis parameters on the content of dispersion particles in Co-SiC composites, Archives of Metallurgy and Materials, 54(1) (2009) 47-56
 29. Rudnik E., Burzyńska L., Jędruch J., Błaż L., Codeposition of SiC particles with electrolytic cobalt in the presence of Cs+ ions,  Applied Surface Science, 255 (16) (2009) 7164-7171
 30. Burzyńska L., Rudnik E., Ćwięka K., Electrodeposition of Ni/SiC composite coating on aluminium, Archives of Metallurgy and Materials, 54(3) (2009) 499-505
 31. Rudnik E, Influence of Cs+ ions on codeposition of SiC particles with Ni-Co alloy, Transactions of the Institute of Metal Finishing, 87(5) (2009), 239-245 
 32. Rudnik E., Burzyńska L., Dolasiński Ł., Misiak M., Electrodeposition of nickel/SiC composites in the presence of cetyltrimethylammonium bromide, Applied Surface Science, 256 (24) (2010) 7414–7420
 33. Rudnik E., Burzyńska L., Jakubowska W., Codeposition of SiC particles with cobalt matrix, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 41(1-2) (2010), 195-199
 34. Rudnik E., Burzyńska L., Gębka M., The influence of CTAB cationic surfactant on codeposition of SiC particles with cobalt, Transactions of the Institute of Metal Finishing 89(1) (2011) 33-38
 35. Rudnik E., Mucha M., Electroless deposition of Co-Mo-P alloys, Surface Engineering 27(9) (2011) 683-689
 36. Rudnik E., Burzyńska L., Gut M., The effect of Cs+ ions on codeposition of SiC particles with nickel, Materials Chemistry and Physics 126 (2011) 573-579
 37. Rudnik E., Sobesto J., Cyclic voltammetric studies of tellurium in diluted HNO3 solutions, Archives of Metallurgy and Materials, 56(2) (2011) 665-670
 38. Dobosz I., Rudnik E., Burzyńska L., Codeposition of SiC particles with electrolytic nickel, Archives of Metallurgy and Materials, 56(3) (2011) 665-670
 39. Rudnik E., Jucha T., Burzyńska L., Ćwięka K., Electro- and electroless deposition of Ni/SiC and Co/SiC composite coatings on aluminum, Materials Science Forum, 690 (2011) 377-380
 40. Wojnicki M., Pacławski K., Rudnik E., Fitzner K., Kinetics od palladium(II) chloride complex reduction in aqueous solutions using dimethylamineborane, Hydrometallurgy, 110(1-4) (2011) 56-61
 41. Wojnicki M., Rudnik E., Luty-Błocho M., Pacławski K., Fitzner K., Kinetic studies of gold(III) chloride complex reduction and solid phase precipitation in acidic aqueous system using dimethylamine borane as reducing agent,  Hydrometallurgy, 127-128 (2012), 43-53
 42. Rudnik E., Wojnicki M., Włoch G., Effect of gluconate addition on the electrodeposition of nickel from acidic baths, Surface and Coatings Technology, 207 (2012), 375-388
 43. Rudnik E., Włoch G., Studies on the electrodeposition of tin from acidic chloride-gluconate solutions, Applied Surface Science, 265 (2013) 839-849
 44. Rudnik E., “Incorporation of ceramic particles into nickel and cobalt electroless deposits”, Advances in Materials Science and Applications, 2(1) (2013), 1-8
 45. Rudnik E., Wcisło K., „Bezprądowe osadzanie mikrocząstek cyny na podłożu niemetalicznym”, Rudy i Metale Nieżelazne, 58(5) (2013), 254-259
 46. Rudnik E., "Effect of anions on the electrodeposition of tin from acidic gluconate baths", Ionics, 19(7) (2013), 1047-1059
 47. Rudnik E., Kozłowski J, “Electrochemical studies on the codeposition of copper and tellurium from acidic nitrate solution”, Electrochimica Acta, 107(2013), 103-110
 48. Rudnik E., Jucha T., “Electroless and electrolytic deposition of Co-SiC composite coatings on aluminum”, Surface and Coatings Technology, 323 (2013), 389-395
 49. Rudnik E., "Otrzymywanie nanometrycznych ziaren srebra jako katalizatora autokatalitycznego osadzania miedzi", Rudy i Metale Nieżelazne, 58 (8) (2013), 442-446
 50. Rudnik E., Włoch G., Czernecka A., "The influence of potential-current conditions on the electrodeposition of Ni-Sn alloys from acidic chloride-sulphate solution", Archives of Metallurgy and Materials, 59(1) (2014), 193-196
 51. Rudnik E., Gdula M., Bezprądowe nakładanie wielowarstwowych powłok Zn/Ni-P/Ni-P-SiC na stopach magnezu AZ91D, Rudy i Metale Nieżelazne, 59 (4) (2014), 167-173
 52. Rudnik E., Włoch G., The influence of sodium gluconate on nickel and manganese codeposition from acidic chloride-sulfate baths", Ionics, 20 (12) (2014), 1747-1755
 53. Rudnik E., "The influence of sulfate ions on the electrodeposition of Ni-Sn alloys from acidic chloride-gluconate baths", Journal of Electroanalytical Chemistry, 726 (2014), 97-106
 54. Rudnik E., Syrek S., "Studies on the Codeposition of SiC Nanopowder with Nickel, Cobalt, and Co-Ni Alloys", Journal of Coatings, 1 (2014), 1-10
 55. Rudnik E., Biskup P., "Electrochemical behavior of tellurium in acidic nitrate solutions", Metallurgy and Foundry Engineering, 40(1) (2014), 15-32
 56. Rudnik E., Dobosz I., „Zastosowanie roztworów amoniakalnych w procesach odzysku metali nieżelaznych z odpadów elektronicznych”, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 59 (11) (2014), 561-568
 57. Rudnik E., Biskup P., "Electrochemical studies of lead telluride behavior in acidic nitrate solutions”, Archives of Metallurgy and Materials, 60(1)(2015), 95-100
 58. Rudnik E., "Electrochemical codeposition of nickel and tin from gluconate solutions", Key Engineering Materials, 641 (2015) 149-156 
 59. Rudnik E., “Effect of gluconate ions on electroreduction phenomena during manganese deposition on glassy carbon in acidic chloride and sulfate solutions”, Journal of Electroanalytical Chemistry, 741 (2015) 20-31
 60. Rudnik E., Machno M, „Elektrochemiczne badania miedzi(I, II), telluru(IV, VI) i tellurku miedzi(I) w kwaśnych roztworach azotanowych”, Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, 60(1) (2015), 33-40
 61. Rudnik E., Szablowska M., Partyka J., Rusin P., Luty-Błocho M., Wojnicki M., “Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w analizie ilościowej kwaśnych roztworów CuSO4”, Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, 60(3) (2015), 120-126
 62. Rudnik E., Szablowska M., Partyka J., Rusin P., Luty-Błocho M., Wojnicki M., “Wpływ zanieczyszczeń na wyniki analiz spektrofotometrycznych kwaśnych roztworów siarczanu niklu”, Rudy i Metale Nieżelazne. Recykling, 60(4) (2015),169-174
 63. Rudnik E., Kołczyk K., Kutyła D., “Comparative studies on the hydrometallurgical treatment of smelted low-grade electronic scraps for selective copper recovery”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 25(8) (2015), 2763-2771
 64. Wojnicki M.,Luty-Błocho M., Socha R., Mech K., Pędzich Z., Fitzner K., Rudnik E., “Kinetic studies of sorption and reduction of gold(III) chloride complex ions on activated carbon Norit ROX 0.8”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 29(2015), 287-297
 65. Rudnik E., Kleczyński J., „Anodowe roztwarzanie stopu z odpadów elektronicznych w roztworach kwasu solnego” Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling 60(6) (2015), 282-287
 66. Rudnik E., Dashbold N., „Elektrolityczny odzysk cyny ze stopu lutowniczego z zastosowaniem kwaśnych roztworów chlorkowych”, Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling 60(9) (2015), 414-420
 67. M.Wojnicki, E.Rudnik, M.Szablowska, J.Partyka, „Spektrofotometryczna analiza kwaśnych roztworów siarczanu(VI) miedzi(II)”, Przemysł Chemiczny, 94(10) (2015), 1000-1004
 68. Walkowicz M., Osuch P., Rudnik E., Smyrak B., Mamala A., Knych T., „Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowych”, Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling 60(12) (2015), 809-813
 69. Rudnik E., Dobosz I., Fitzner K., Miazga Z., "Hydrometallurgical Treatment of Smelted Low-Grade WEEE in Ammoniacal Solutions”, Key Engineering Materials, 682 (2016),293-298
 70. Rudnik E., Sikora P., „Studies on cementation of tin on copper and tin stripping from copper substrate”, Archives of Metallurgy and Materials, 61(2) (2016), 593-598
 71. Rudnik E., Pierzynka M., Handzlik P., "Ammoniacal leaching and recovery of copper from alloyed low-grade e-waste", Journal of Material Cycles and Waste Management, 18(2) (2016), 318-328
 72. Rudnik E., "Wpływ rodzaju anionów i temperatury na proces anodowego roztwarzania stopu z ZSEE w roztworach amoniakalnych", Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling 61(2) (2016), 72-77
 73. Rudnik E., Bayaraa E., "Electrochemical dissolution of smelted low-grade electronic scraps in acid sulfate-chloride solutions", Hydrometallurgy, 159 (2016), 110-119
 74. Wojnicki M., Rudnik E., Luty-Błocho M., Socha R.P., Pędzich Z., Fitzner K., Mech K., “Kinetic studies of gold recovery from diluted chloride aqueous solutions using activated carbon Organosorb 10CO”, Australian Journal of Chemistry, 69 (2016), 254-261
 75. Rudnik E., „Diagram równowagi E-pH dla układu Ag-Te-H2O” Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling, 61(4) (2016), 176-180
 76. Rudnik E., Lechowicz-Kozłowska E., "Woltamperometryczna analiza redukcji jonów indu(III) w rozcieńczonych roztworach azotanowych zawierających związki kompleksotwórcze", Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling, 61(8) (2016), 355-360
 77. Rudnik E., "Zastosowanie redukcji elektrochemicznej jako metody utylizacji ditlenku węgla", Przemysł Chemiczny, 95(11) (2016), 1000-1002
 78. Rudnik E., "Collection and recycling of spent nickel and lithium batteries and accumulators in Poland", Metallurgy and Foundry Engineering 42(2) (2016) 127-137
 79. Kristofova P., Rudnik E., Miskufova A., "Hydrometallurgical methods of indium recovery from obsolete LCD and LED panels", Metallurgy and Foundry Engineering, 42(3) (2016) 157-170
 80. Rudnik E., Gach M., Włoch G., "Wpływ związków powierzchniowo-czynnych na proces katodowego współosadzania miedzi i nanorurek węglowych" Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 62(1) (2017), 19-25
 81. Rudnik E., "Application of ammoniacal solutions for leaching and electrochemical dissolution of metals from alloys produced from low-grade e-scrap", Archives of Metallurgy and Materials, 62 (2017),1679-1686
 82. Rudnik E., Dashbold N., "Studies on copper recovery from smelted low-grade e-scrap using hydrometallurgical methods", Minerals & Metallurgical Processing, 34(1) (2017), 20-29
 83. Rudnik E., Madej M., "Zwilżalność i odporność korozyjna elektrolitycznych powłok niklowych modyfikowanych w alkoholowym roztworze kwasu mirystynowego", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 62(3) (2017), 13-18
 84. Rudnik E., Wincek D., "Preliminary studies on hydrometallurgical tin recovery from waste of tin stripping of copper wires", Metallurgy and Foundry Engineering, 43(1) (2017), 7-20
 85. Rudnik E., Kozak B., Włoch G., "Dobór odczynników trawiących talerze dysków komputerowych", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 62(5) (2017), 16-20
 86. Rudnik E., Tarnawski A., "Influence of SO32- ions and current density on silver electrowinning from spent photographic solution", Hydrometallurgy, 171 (2017), 267-274
 87. Rudnik E., Kulczyk M., "Zastosowanie skorup jaj kurzych jako naturalnego adsorbenta jonów metali z roztworów wodnych", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 62(9) (2017), 16-21
 88. Wojnicki M., Rudnik E., Socha R.P., Fitzner K., "Platinum(IV) chloride complex ions adsorption on activated carbon Organosorb 10CO", Australian Journal of Chemistry, 70(7) (2017), 769-775
 89. Rudnik E., Włoch G., Szatan L., "Comparative studies on acid leaching of zinc waste materials", Metallurgical Research & Technology, 115 (1) (2018), 110
 90. Miskufova A., Kristofova P., Rudnik E., "Recovery of indium from LCD displays", World of Metallurgy - Erzmetall, 71(1) (2018), 31-36
 91. Rudnik E., Włoch G., Szatan L., "Hydrometallurgical treatment of zinc ash from hot-dip galvanizing process", Minerals & Metallurgical Processing, 35(2) (2018), 69-76
 92. Trpcevska J., Rudnik E., Holkova B., Laubertova M., "Leaching of zinc ash with hydrochloric acid solutions", Polish Journal of Environmental Studies, 27(4)(2018), 1765-1771
 93. Rudnik E., Kostępski M., "Comparative studies on the codeposition of antimony and tin from acidic chloride and sulfate-chloride solutions", Archives of Metallurgy and Materials, 63(2) (2018), 709-717
 94. Rudnik E., Włoch G., Szatan L., “Preliminary investigation on leaching behavior of zinc ash” Archives of Metallurgy and Materials, 63(2) (2018), 801-807
 95. Wojnicki M., Polański M., Rudnik E., Luty-Błocho M., "Autokatalityczna synteza proszku miedzi z zastosowaniem koloidu srebra jako katalizatora", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 63(5) (2018), 18-23
 96. Rudnik E., „Wpływ stężenia jonów Ag+ i gęstości prądu na morfologię osadów katodowych srebra otrzymywanych z roztworu azotanowego”, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 63(8) (2018), 3-8
 97. Rudnik E., Chat K., "A brief review on bio-inspired superhydrophobic electrodeposited nickel coatings", Transactions of the IMF, 96(4) (2018), 185-192
 98. Rudnik E., Dobosz I., Włoch G., „Ammoniacal dissolution of polymetallic alloy produced from waste electroscrap”, Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 59(5) (2018), 476-485
 99. Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Knych T., Rudnik E., Cieniek Ł., Rozanska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., “Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on its antimicrobial efficiency”, Corrosion Science, 140 (2018) 321-332
 100. Rudnik E., Chowaniec G., “Effect of organic additives on electrodeposition of tin from acid sulphate solution”, Metallurgy and Foundry Engineering, 44(1)(2018), 41-52
 101. Chat K., Rudnik E., "Superhydrofobowe powłoki metaliczne - nowe trendy w galwanotechnice", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 63(11) (2018), 20-25
 102. Rudnik E., “Electrodeposition of silver from nitrate-tartrate solutions”, Metallurgy and Foundry Engineering, 44(2) (2018), 81-89
 103. Rudnik E., “A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods”, Current Topics in Electrochemistry, 20 (2018), 47-61
 104. Rudnik E., Chat K., "Comparative studies of the electroreduction of zinc ions from gluconate solutions", Metallurgy and Foundry Engineering, 45(1) (2019), 19-31
 105. Rudnik E., Chat K., Szatan L., "Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowego", Rudy i Metale Nieżelazne Recykling 64(2) (2019), 19-21
 106. Chat K., Rudnik E.,  „Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjna” Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 64(2) (2019), 21-24
 107. Rudnik E., Chat K., Włoch G., Osuch P., "Influence of chloride and sulfate ions on electrodeposition, wettability and corrosion resistance of zinc coatings produced from gluconate solutions", Journal of the Electrochemical Society, 166(8) (2019), D323-D332
 108. Rudnik E., Knapczyk-Korczak J., “Preliminary investigations on hydrometallurgical treatment of spent Li-ion batteries”, Metallurgical Research & Technology, 116 (2019), 603
 109. Rudnik E., Dashbold N., "Effect of Cl- and SO42- ions on electrodeposition of cobalt from acidic gluconate solutions", Russian Journal of Electrochemistry, 55(12) (2019), 1305-1319
 110. Rudnik E., "Recovery of zinc from zinc ash by leaching in sulphuric acid and electrowinning", Hydrometallurgy, 188 (2019), 256-263
 111. Rudnik E., "Investigation of industrial waste materials for hydrometallurgical recovery of zinc", Minerals Engineering, 139 (2019), 105871
 112. Rudnik E., "Recovery of zinc from steelmaking flue dust by hydrometallurgical route", Archives of Metallurgy and Materials, 65(2) (2020), 601-608
 113. Rudnik E., "Hydrometallurgical recovery of zinc from industrial hot dipping top ash", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, (2020)

Publikacje książkowe:

 1. E.Rudnik, W. Gumowska, I. Harańczyk, "Corrosion and protection of metals", AGH University of Technology and Science Press, Kraków, 2018
 2. K. Chat, E. Rudnik, "Elektrochemiczne metody otrzymywania powłok metalicznych o właściwościach superhydrofobowych" w "Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Cz. II Nauki techniczne i ścisłe" , Idea Knowledge Future, Świebodzice, 2018, 17-27
 3. N.Dashbold, E.Rudnik "Katodowe osadzanie kobaltu z kwaśnych roztworów glukonianowych” w monografii "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Chemia cz.III", MN, Poznań, 2016, 6-14
 4. E. Rudnik, L. Burzyńska „Funkcjonalne powłoki kompozytowe do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki wytwarzane metodą hydrometalurgiczną” w monografii „Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych”, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2010, 287-294
 5. W. Gumowska, E. Rudnik, I. Harańczyk, "Korozja i ochrona metali", AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, (wydanie I - 2007; wydanie II poprawione - 2014)
 6. K. Łopata, E. Rudnik, E. Nowak, "Tajemnice gleby. Podręcznik dla uczniów szkół średnich", WSiP, Warszawa, 1997

Publikacje i prezentacje konferencyjne:

 1. Rudnik E., „Comparative studies on electrodeposition of metals from gluconate solutions”, 21st Materials Research Society of Serbia Conference Yucomat 2019, 2-6.09.2019, Herceg Novi, Czarnogóra
 2. Chat K., Knapczyk A., Rudnik E., „Zastosowanie metalicznych powłok superhydrofobowych – analiza bibliometryczna”, V Konferencja Innowacyjne Pomysły Młodych Naukowców: Nauka–Startup–Przemysł, 22-23.05.2019, Kraków, Polska
 3. Chat K., Knapczyk A., Rudnik E., „Inspirowane naturą metaliczne powierzchnie superhydrofobowe - analiza bibliometryczna”, Wystąpienia Młodych Naukowców, 21.05.2019, Rzeszów, Polska
 4. Chat K., Rudnik E., „Wpływ anionów na morfologię i zwilżalność powierzchni galwanicznych powłok Zn-Mn”, Wystąpienia Młodych Naukowców, 21.05.2019, Rzeszów, Polska
 5. Chat K., Rudnik E., „Wpływ warunków elektrolizy na właściwości powierzchniowe galwanicznych powłok niklowych”, KRK Innotech Summit 2019: "KITS: Science 2019", 5.03.2019, Kraków, Polska
 6. Chat K., Rudnik E., "Zmniejszenie strat materiałowych i energetycznych wywołanych korozją  poprzez stosowanie nowoczesnych powłok ochronnych o właściwościach superhydrofobowych", VI Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka, 7.12.2018, Gliwice, Polska
 7. Chat K., Rudnik E., "Galwaniczne powłoki cynkowe o właściwosciach superhydrofobowych", XVII Międzynarodowa Konferencja Galwanotechniczna Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 5.10.2018, Warszawa, Polska
 8. Rudnik E., Chat K., Szatan L., "Hot-dip galvanizing as valuable source of secondary zinc", 50th International October Conference, 30.09-3.10.2018, Bor Lake, Serbia
 9. Chat K., Rudnik E., "Wettability of electroplated metallic coatings", 50th International October Conference, 30.09-3.10.2018, Bor Lake, Serbia
 10. Rudnik E., Chat K., Szatan L., "Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowego", międzynarodowa konferencja "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami", 18–19.09.2018, Kraków, Polska,
 11. Chat K., Rudnik E., "Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjna", międzynarodowa konferencja "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami", 18–19.09.2018, Kraków, Polska
 12. Chat K., Rudnik E., „Powłoki superhydrofobowe – innowacyjne warstwy ochronne przyjazne środowisku”, IV Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Startup-Przemysł, 5-6.06.2018, Kraków, Polska
 13. Chat K., Rudnik E., “Elektrochemiczne metody otrzymywania powłok metalicznych o właściwościach superhydrofobowych”, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Eureka 2018, 23-24.05.2018, Krzyżowa, Polska
 14. Chat K., Rudnik E., “Superhydrophobic metallic coatings for energy-saving and environment friendly applications”, the 5th International Youth Congress „Environmental Protection. Balanced Environmental Management”, 22-23.05.2018, Lwów, Ukraina
 15. Rudnik E., Chat K., "Electrodeposited metallic coatings inspired by nature", "Metallurgy Junior 2018", 10-11.05.2018, Herl'any, Słowacja
 16. Kačalová O., Krištofová P., Rudnik E., Kochmanová A., Miškufová A., "Recovery of indium from LCD displays", 6th International Conference Quo Vadis Recycling, 6-9.06.2017, High Tatras, Słowacja
 17. Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Mamala A., Knych T., Rudnik E., Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., "Copper alloys for antimicrobial touch surfaces – research on practical and scientific aspects", European Metallurgical Conference, 25-28.06.2017, Leipzig, Germany
 18. N.Dashbold, E.Rudnik, „Odzysk cyny ze stopu cynowo-srebrowego w procesie elektrolizy z zastosowaniem roztworów kwasu solnego”, konferencja naukowa "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016", 18.04.2016, Gdańsk, Polska
 19. N.Dashbold, E.Rudnik "Katodowe osadzanie kobaltu z kwaśnych roztworów glukonianowych”, konferencja naukowa "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016", 18.04.2016, Gdańsk, Polska
 20. M. Walkowicz, P. Osuch, E. Rudnik, S. Bocheńska, T. Knych, A. Mamala, B. Smyrak, "Badania warstw tlenkowych na powierzchni miedzi metodą redukcji katodowej pod kątem antybakteryjnych powierzchni dotykowych", OMIS' 2015: Odkształcalność Metali i Stopów: XI konferencja naukowa, 17–20.11.2015, Łańcut, Polska
 21. E.Rudnik, I. Dobosz, K. Fitzner, Z. Miazga, "Hydrometallurgical treatment of smelted low-grade WEEE in ammoniacal solutions", 2nd International Conference of Non-Ferrous Metals, 22-24.06.2015, Kraków, Polska
 22. E.Rudnik, "Hydrometallurgical deposition of composite coatings on aluminum", VII Aluminium Surface Science & Technology, Madera, Portugalia, 17-21.05.2015
 23. E.Rudnik, J. Kozłowski, "Electrodeposition of copper with tellurium from acidic nitrate solutions", Electrochemistry 2014, Mainz, Niemcy, 22-24.09.2014
 24. E. Rudnik, "Electrochemical codeposition of nickel and tin from gluconate solutions", International Conference of Non-Ferrous Metals, Wisła, Polska, 4-6.06.2014
 25. W. Gumowska, E. Rudnik, L. Burzyńska, "Recovery of copper and cobalt from Cu-Fe-Co-Pb alloys", 6th International Conference “Kammel’s Quo Vadis Hydrometallurgy 6”, Herlany, Słowacja, 4-7.06.2012
 26. Rudnik E., "Electroless deposition of Ni-P and Co-P composites with ceramic particles", 4th Coatings Science International, Noordwijk, Holandia, 23-27.06.2008
 27. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, Partyka J., "Odzysk kobaltu z przemysłowych żużli po procesie konwertorowania kamienia miedziowego", Konferencja nauk.-techn. „Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi”, Lubin, 26-28.09.2007
 28. L. Burzyńska, W. Gumowska, E. Rudnik, J. Partyka, "Zastosowanie metod hydrometalurgicznych do odzysku kobaltu ze stopów syntetycznych Co-Cu-Fe oraz z przemysłowych żużli po procesie konwertorowania kamienia miedziowego", Konferencja nauk. „Metale Nieżelazne 2007”, Kraków, 21-22.09.2007
 29. L.Burzyńska, E.Rudnik, W.Gumowska, "Recovery of cobalt and copper from Cu-Co-Fe alloys", Recycling of metal and metalliferous wastes, Ostrava, Czechy, 5-6.04.2006
 30. L.Burzyńska, W.Gumowska, E.Rudnik, "Wpływ składu stopów na bazie miedzi na warunki ich roztwarzania”, XIII Konferencja Sprawozdawcza PAN „Metalurgia 2002”, Krynica, 17-20.04.2002
 31. E.Rudnik, L.Burzyńska, "Electrodeposition of Co-Ni/SiC composite from Watt’s-type bath", 51st ISE Meeting, Warszawa, 3-8.09.2000
 32. L.Burzyńska, E.Rudnik, "The influence of electrolysis parameters on the composition and morphology of Co-Ni alloys", 50th ISE Meeting, Pavia, 5-10.09.1999
 33. L.Burzyńska, E.Rudnik, "The influence of saccharin and sodium lauryl sulfate on the electrodeposition of Co-Ni alloys", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metale Nieżelazne’99, Kraków, 24-25.06.1999
 34. K.Łopata, E.Rudnik, "Właściwości, zanieczyszczenia i ochrona środowiska glebowego", II Ogólnopolskie Sympozjum Ochrona Środowiska w Nauczaniu Szkolnym, Toruń, 25-27.09.1997

Patenty/zgłoszenia patentowe:

 1. Żabiński P., Kowalik P., Rudnik E, „Metoda ługowania telluru ze szlamów anodowych w roztworach kwaśnych”, P396811, Biuletyn Urzędu Patentowego; 10 (2013), 23
 2. Rudnik E., Jucha T. „Hydrometalurgiczny sposób otrzymywania kompozytowych powłok na aluminium” – P398768, Biuletyn Urzędu Patentowego; 21 (2013), 1038; patent PL219453B1 udzielony przez Urząd Patentowy RP 02.09.2014, WUP04/2015
 3. Wojnicki M., Rudnik E., Szablowska M., "Układ pomiarowy i sposób spektrofotometrycznego jednoczesnego oznaczania stężeń jonów miedzi i kobaltu w roztworach soli prostych", P.414142; data zgłoszenia: 25.09.2015.

Opracowanie nowych ćwiczeń wraz z przygotowaniem stanowisk laboratoryjnych

Hydrometalurgia metali nieżelaznych
Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych metodą strąceniową
Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach 
Galwaniczne powłoki niklowe 
Anodowanie aluminium 
Chemiczne barwienie metali i stopów 

Hydrometalurgiczne metody otrzymywania kompozytów
Otrzymywanie kompozytów Ni/SiC metodą elektrochemiczną 
Otrzymywanie kompozytów Cu/Al2O3 metodą elektrochemiczną 
Otrzymywanie powłok kompozytowych Ni-P/SiC metodą chemiczną 
Badanie właściwości powierzchniowych proszków ceramicznych 

Chemia metali
Iloczyn rozpuszczalności soli i wodorotlenków
Właściwości katalityczne metali i ich związków
Korozja elektrochemiczna metali

Korozja metali i stopów
Szybkość korozji metali
Identyfikacja stałych produktów korozji
Korozja aluminium w środowisku wodnym
Korozyjne pękanie naprężeniowe stopów
Zasięg działania protektora
Powłoki galwaniczne
Wpływ inhibitorów korozji na kinetykę procesów elektrodowych
Inhibitory kwasowego trawienia stali
Synergizm i antagonizm inhibitorów

Chemiczne metody badań materiałów
Analiza mosiądzu
Analiza tlenkowej rudy żelaza
Analiza kąpieli galwanicznych

Polimery
Lepkościowo średnia masa cząsteczkowa polimerów
Liczbowo średnia masa cząsteczkowa polimerów
Identyfikacja i selektywny rozdział polimerów
Synteza fenoplastu
Synteza włókien celulozowych
Reakcje chemiczne polimerów
Niszczenie polimerów

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki