Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Piotr Handzlik

Stanowisko: adiunkt

pawilon A-2, II p., pok. 216

Telefon: (48) 12-617-41-24

Email: phandzli@agh.edu.pl

SPIS PUBLIKACJI

1. P. Handzlik; "Wpływ dodatków wybranych substancji organicznych na pasywne właściwości tytanu w roztworach wodnych chlorku sodu", XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : materiały konferencyjne, Kraków-Krynica 28 IX - 1 X 2004

2. P. Handzlik, L. Tr�bacz, A. Byrski, M. Kisiel-Dorohinicki; "Zastosowanie rozproszonego algorytmu genetycznego do optymalizacji parametrów symulacji MES procesu krzepnięcia" , KomPlasTech2005: Informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustro� 16-19 stycznia 2005

3. Handzlik P., Tr�bacz L., Funika W., Sm�tek M.; "Performance Monitoring of Java Web Service-based Applications" , Cracow Grid Workshop - materiały konferencyjne, Kraków, 2004

4. Tr�bacz L., Funika W., Handzlik P., Sm�tek M. "Monitoring Web Services with the J-OCM System", w: Bubak M.,Tura�a M., Wiatr K. (edytorzy), Proceedings of Cracow Grid Workshop CGW'05, 20-23 Listopad 2005, ACK-Cyfronet UST, 2006, Kraków

5. Tr�bacz L., Handzlik P., Funika W., Sm�tek M.: "Monitoring of WS-Based Applications", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3992, 2006, Springer,

6. Handzlik P., Fitzner K.: "Electronic Properties of Anodic Oxide Films in Phosphate Buffered Saline Solution and Artificial Saliva Determined by EIS Method" Arch. Met. & Mat. 52, 2007 543

7. M. Wojnicki, P. Handzlik, K. Fitzner: Odziaływanie między Ti/TiO2 a kwasem tetrachlorozłotowym jako przyczyna zjawiska cementacji złota w wysokoci-enieniowych i wysokotemperaturowych reaktorach tytanowych. Rudy Metale,09, (2010), 593-597

8. M. Stępień, I. Dobosz, P. HANDZLIK, K. Fitzner: Zastosowanie ogniw słonecznych w procesie elektrolizy cynku — Solar cells application in zinc electrolysis process, Rudy i Metale Nieżelazne 58 (2013) 490-496

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki