Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Krzysztof Fitzner

Stanowisko: profesor zwyczajny

A-2, II piętro, pok. 208a

Telefon: (012) 617-31-95

Fax: (012) 633-23-16

Email: fitzner@agh.edu.pl

KRZYSZTOF FITZNER

urodzony 10 grudnia 1943 roku

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Po ukończeniu w roku 1961 Liceum im. J.Chreptowicza w Ostrowcu Św. rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przebieg pracy naukowej

1967- mgr inż. metalurg Wydział Metali Nieżelaznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

1973- dr nauk technicznych, teoria procesów metalurgicznych, Instytut Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie

1984- habilitacja, teoria procesów metalurgicznych, Wydział Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie

1996- tytuł profesor

2004- profesor zwyczajny

Miejsce pracy

Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

Laboratorium Chemii Fizycznej i Elektrochemii, paw.A2

Stanowisko

Profesor zwyczajny

Przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN.

Obszary zainteresowań

Autor i współautor ok. 150 publikacji naukowych.

Termochemia. Badania właściwości termodynamicznych roztworów i równowagi fazowe.

Rozpuszczalność gazów w metalach i stopach.

Kinetyka i mechanizm reakcji w układach homogenicznych. Elektrochemiczne metody otrzymywania cienkich warstw o strukturze nanokrystalicznej

Międzynarodowe doświadczenie:

Praca na Uniwersytetach Kanady i USA:

Department Of Metallurgy and Materials Science University of Toronto (1975/76),

Department of Materials Science and Engineering University of Wisconsin-Madison (1980/81 i 1987/88)

The James Franck InstituteThe University of Chicago (1990, 1991, 1992, 1993,1995,1998 ),

Center for Sensor Materials, University of Notre Dame, South Bend (1993).

SPIS PUBLIKACJI

PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

1 A.Krupkowski, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Nb-NbH System ,Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Techn., 5 (1969) 35

2. A.Krupkowski,K.Fitzner: Thermodynamic Interpretation  of  M-MX Systems , Arch.Hutn.,4 (1970) 359

3. K.Fitzner: Własności termodynamiczne roztworów  Na-Li, Na-K, Na-Rb, oraz ich równowaga z solami na przykładzie reakcji Na + KCl = K + NaCl i Li + NaCl = Na + LiCl , Arch.Hutn., 1 (1972) 19

4. Z.Moser,K.Fitzner: Thermodynamic Studies of Liquid Zn-In-Pb Solutions.Determination of Miscibility Gap, Isoactivity of Zinc and Molar Thermodynamic Functions , Met.Trans.,3 (1972) 3109

5. Z.Moser,K.Fitzner,L.Zabdyr: On the Equilibrium Constant of the Side Reactions in the Concentration Cell in  Dilute  Cd-Pb  Liquid Solutions , Rev.Roum.Chim.,4 (1973) 557

6. Z.Moser,K.Fitzner: On the Displacement Reaction in the Concentration Cell Involving Liquid Zinc and Cadmium Alloys, J.Electrochem. Soc., 7 (1973) 914

7. Z.Moser,K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid Dilute ZnCl2  and  CdCl2  Solutions, Arch.Hutn., 3 (1973) 181

8. A.Krupkowski, K.Fitzner: Własności termodynamiczne układu Cu-Cu2O-Cu2S , Rudy i Met. Nież.,8 (1973) 378

9. Z.Moser,K.Fitzner: Thermodynamic Treatment of Binary and Ternary Salt Systems with Single Charge Ions, Rev.Roum.Chim.10 (1974) 1573

10. Z.Moser,K.Fitzner: Thermodynamic Interpretation of Systems with  Intermetallic  Compounds,in   "Thermodynamics of  Nuclear Materials",v.II,IAEA Vienna 1975,p.379

11. A.Krupkowski,K.Fitzner: Application of the Invariants  Method in Determination of the Thermodynamic Properties of  Zn-Ga  Liquid Solutions,Canadian Met.Quart.,9 (1976) 211

12. A.Krupkowski,K.Fitzner: Thermodynamic Interpretation of Ag-Pb Liquid Solutions, Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Techn.,2 (1975)1

13.  A.Krupkowski,K.Fitzner: Thermodynamic Interpretation of Binary Metal Systems Utilizing lng1 = w(T)N2 m and lng2 = w(T)[ N2 m -( m/m-1) N2 m-1+ 1/m-1 ]  Formulas for 04 (1975) 529

14.  Z.Moser,K.Fitzner,W.Zakulski: Free Energy of Formation of NiO and Cu2O by EMF Measurements Involving Solid Electrolytes, Bull. Acad.Polon.Sci.,Ser.Techn.,3 (1975) 7

15.  A.G.Moratshevsky,Z.Moser,K.Fitzner: Primienenye Metoda Krupkovskovo dla Rastsheta Tiermodynamitsheskih Svoystv Zydkih Troynyh Metallitsheskih System, Ż.Prikł.Chim.,12 (1975) 275

16.  K.Fitzner,K.Wiencek: Application of Krupkowski's  Thermodynamical Equation to the Study of Diffusion in Metallic  Solid  Solutions, Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Techn.,12 (1975) 31

17. Z.Moser,K.Fitzner: Zastosowanie stałych elektrolitów do określania własności termodynamicznych układu Cu-O, Rudy i Met. Nież., 11 (1975) 510

18.  Z.Moser,K.Fitzner: EMF Measurements Involving Solid Electrolytes in the Cu-O System, Bull.Acad.Polon.Sci.,Ser.Techn.,3 (1976) 215

19.  K.T.Jacob,K.Fitzner: The Estimation of the  Thermodynamic  Properties of Ternary Alloys from Binary Data Using the Shortest Distance Composition Path, Thermochim.Acta, 18 (1977) 197

20.  C.B.Alcock,K.Fitzner,K.T.Jacob:An Entropy Meter Based on  the Thermoelectric Potential of a Nonisothermal Solid Electrolyte Cell, J.Chem.Thermodynamics, 9 (1977) 1011

21.  K.T.Jacob,K.Fitzner:Ion Exchange Equilibria Between  (Mn,Co)O Solid Solution and (Mn,Co)Cr2O4 , and  (Mn,Co)Al2O4   Spinel Solid Solutions at 1100 C , J.Materials Sci.,12 (1977) 481

22.  K.T.Jacob,K.Fitzner,C.B.Alcock: Activities in the Spinel Solid Solutions,Phase Equilibria and Thermodynamic Properties of Ternary Phases in the System Cu-Fe-O , Met.Trans.B, 8B (1977) 451

23.  K.Fitzner,K.T.Jacob,C.B.Alcock: Solubility and Activity of Oxygen in Liquid Germanium and Copper-Germanium Alloys, Met. Trans.B, 8B (1977) 699

24.  K.Fitzner,K.T.Jacob: Solubility  and  Activity  of  Oxygen  in Liquid Indium  and  Copper-Indium  Alloys,  J.Less-Common  Met., 52 (1977) 279

25.  K.Fitzner,Z.Moser: Activity of Oxygen in  Dilute  Liquid  Cu-O Alloys , Metals Technology, 6 (1979) 273

26.  K.Fitzner,L.Litynska: An Attempt  to  Calculate  the  Heat  of Solution  of  Oxygen  in  Liquid  Alkali  Metals  ,High  Temp. High Press.,10 (1978) 693

27.  K.Fitzner: Solubility and Activity of Oxygen in Liquid Copper-Silver Alloys, Z.Metallkde, 123 (1978) 751

28.  K.Fitzner: The Influence of Oxygen Solubility on the Electrochemically Measured Activities of Metallic Components in Liquid Cu-Ag Solutions , Thermochim.Acta, 32 (1979) 265

29.  K.Fitzner: Cation Distribution and Thermodynamic Properties of the Fe3O4 - ZnFe2O4  Solid Solution, Thermochim.Acta, 31 (1979) 227

30.  K.Fitzner :Diffusivity, Solubility and Activity of Oxygen  in Liquid Bismuth, Thermochim.Acta , 35 (1980) 277

31.  J.Wypartowicz,L.Zabdyr,K.Fitzner: Własnosci termodynamiczne ciekłych roztworow Cu-Fe-Pb , Arch.Hutn., 4 (1979) 473

32.  K.Fitzner: Diffusivity and Activity of Oxygen in Liquid Antimony , Z.Metallkde., 3 (1980) 178

33.  K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Dilute Sulfur Solutions in Liquid Metals , Arch.Hutn., 2 (1980) 137

34.  K.Fitzner: Interaction Between Oxygen  and Tin  Dissolved  in Liquid Copper , Thermochim.Acta , 46 (1981) 131

35.  S.Shih,K.Fitzner,W.W.Liang: Activity Coefficient of Oxygen  in Liquid Sn , and Liquid Alloys Containing Ge, Ni and Sn, Z.Metallkde., 7 (1981) 512

36.  K.Fitzner,Y.A.Chang: The Activity Coefficient  of  Sulfur  in Dilute Binary Liquid Metal Alloys ,Chemical Metallurgy - A Tribute to Carl Wagner ,Ed.N.A.Gokcen, The Metallurgical Soc.AIME , Warrendale 1981 ,p.119

37.  K.Fitzner: Prediction of Thermodynamic Properties of Oxygen in Liquid Transition Metals , Thermochim.Acta , 52 (1982) 103

38.  K.Fitzner: An Extension of Krupkowski’s Method of Interpreting Thermodynamic Properties of Multicomponent Compound-Forming Alloys ,Calphad J.,4 (1981) 239

39.  K.Fitzner,Y.A.Chang: Solubility and Activity  of  Sulfur  in Liquid Germanium, Tin and Copper-Germanium, Copper-Tin, and Silver- Tin , unpublished research, University  of  Wisconsin-Madison 1980

40.  J.Campbell,Y.A.Chang,K.Fitzner: Solubility  and Activity  of Tellurium in Liquid Dilute Copper-Tin Alloys ,unpublished research, University of Wisconsin-Madison 1980

41.  J.Wypartowicz,K.Fitzner: Activity of Oxygen in Dilute Solution of Bismuth in Copper ,Arch.Hutn., 2 (1983) 209

42.  K.Fitzner: Activity Coefficient of Oxygen in Liquid Indium and Indium-Antimony Alloys , Z.Metallkde., 11 (1983) 755

43.  Z.Panek,K.Fitzner: Thermodynamic Properties and Cation Distribution of the Fe3O4 - CdFe2O4  Solid Solution, Thermochim.Acta, 66(1983) 127

44. L.Zabdyr, K.Fitzner: The Application  of  Beta-Alumina  Solid Electrolyte for Thermodynamic Study of  Na-Ga System, Arch.Hutn., 2 (1983) 211

45.  J.Wypartowicz,Z.Panek,K.Fitzner: An Aluminothermic Reduction of Vanadium Pentoxide , Arch.Hutn., 3 (1983) 341

46.  K. Fitzner: Modyfikacja wzorów Krupkowskiego i obliczanie wykresów fazowych, Arch.Hutn., 4 (1983) 457

47.  B.Onderka,K.Fitzner: Calculation of the Vapour Pressure of Liquid Magnesium and Aluminum from Pseudopotential Theory, Arch. Hutn.,2 (1984) 215

48.  L.Zabdyr,K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of FeSb2, FeSn and FeSn2  Intermetallic Phases, Arch.Hutn., 2 (1984) 227

49.  Z.Panek,K.Fitzner: Gibbs Free Energy  of  Formation  of  Solid SnFe2O4  , Thermochim.Acta, 78 (1984) 261

50. K. Fitzner: Współczynniki aktywności siarki w wieloskładnikowych rozcieńczonych roztworach metali, Arch.Hutn., 1 (1984) 109 (praca habilitacyjna).

 

PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 

51.  B.Onderka,K.Fitzner: General Method of Interpreting Compound- Forming Molten Binary Alloys, Arch.Hutn., 4 (1985) 443

52.  J.Wypartowicz,K.Fitzner: Effect of Arsenic on the Activity  of Oxygen in Cu-O Dilute Solutions, Z.Metallkde., 2 (1986) 103

53.  Z.Panek,K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of  In2O3  and CaIn2O4  , Thermochim. Acta, 97 (1986) 171

54.  W.Riesenkampf,L.Bashkhirov,E.Shapovaleva,K.Fitzner,P.Ozga, and W.Kubeł: Structure of Ferrites Occuring in  Magnesia-Containing Zinc Calcine,Arch.Hutn.,2 (1986) 213

55. J.Wypartowicz,K.Fitzner: Activity of Oxygen in Dilute  Solutions of Arsenic in Liquid Indium  with  and  without  Gallium  Addition ,J.Less-Common Met.,128 (1987) 91

56.  Z.Panek,K.Fitzner: Determination of  the  Phase  Stability  in Sr-S-O System , Thermochim.Acta, 113 (1987) 359

57.  J.Wypartowicz,K.Fitzner: Activity of Oxygen in  Ga-Sb  Liquid Dilute Solutions, Monats.fur Chem., 119 (1988) 301

58.  K.Pawlik,K.Fitzner: Prediction of Minimum  Solubility  in  the Deoxidation  and  Desulfurization  Equilibrium  Curve  in   Liquid Alloys, Monats.fur Chem., 119 (1988) 17

59.  H.Mikoś-Ryba,K.Fitzner: Interaction Between Sulfur and Germanium, and Sulfur and Antimony in Liquid Indium, Z.Metallkde., 10 (1987) 710

60.  J.Wypartowicz,K.Fitzner: Activity of Oxygen in Dilute Solutions of Arsenic in Liquid Gallium , J.Less-Common.Met.,  138 (1988) 289

61.  T.Bołd,Z.Panek,K.Fitzner: Equilibria and Thermodynamic Properties of Some Ternary Phases in the Part of the System Ca-V-O, Arch. Hutn., 33 (1988) 124

62.  B.Korc, K.Fitzner: Otrzymywanie krajowego modyfikatora strontowego przeznaczonego do  uszlachetniania  siluminow  podeutektycznych i eutektycznych. I , Rudy i Met.Niez., 3 (1988) 90

63.  B.Korc, K.Fitzner: Otrzymywanie krajowego modyfikatora strontowego przeznaczonego do  uszlachetniania  siluminow  podeutektycznych i eutektycznych. II , Rudy i Met. Nież., 4 (1988) 134

64.  J.Plewa, J.Steindor, K.Fitzner,J.Nowakowski: Kinetics of SrSO4  Reduction with CO , Thermochim.Acta, 138 (1989) 55

65.  B.Onderka,K.Fitzner: Stability of the Guggenite Phase in the CuO-MgO System, Arch.Hutn., 33 (1988) 135

66.  E.Guzik,K.Fitzner: An Effect of Oxygen Pressure on the Process of Monocrystallization of the Mnx Zn1-x Fe 2O4  Manganese-Zinc Ferrites,Crystal Res.Techn., 23 (1988) 863

67. K.Fitzner,Y.A.Chang: Thermodynamic Stability  of  the Y-Ba-Cu-O Oxide Superconductor, in: High Temperature Superconductors,  Ed.D.W.Capone, U.M.Butler, B.Batlogg, C.W.Chu, Proceedings of Materials Research Soc. Meeting, April 1988, Reno, MRS Pittsburg 1988, p.285

68.  J.Wypartowicz,K.Fitzner: Activity of Oxygen in Dilute Solution of Phosphorus in Liquid Indium, J.Less-Common Met. ,159 (1990) 35

69.  J.Nowakowski,K.Fitzner: Electrical Conductivity of Molten  NaCl-KCl-SrCl2  Mixtures, J.Chem.Eng.Data, 36/1 (1991) 5

70.  K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of Solid Phases CuEu2O4  and CuEuO2  from EMF Measurements,Thermochim.Acta , 171,(1990),123

71.  B.Onderka,J.Wypartowicz,K.Fitzner: Interaction between  Oxygen and Phosphorus  in  Liquid   Gallium, Arch.Met. 36  (1991), 5

72. K.Fitzner,W.Gwang Jung,O.J.Kleppa,Thermochemistry of Binary Alloys of Transition Metals:The Systems Me-Sc,Me-Y,Me-La ( Me= Ag , Au  ) ,Met.Trans.A , 22A, (1991), 1103

73. J.Wypartowicz,B.Onderka,K.Fitzner,Activity of Oxygen in Ga-Pb Liquid Solutions , Arch.Met., 36,(1991), 259.

74. B.Korc, Z.Panek, K.Fitzner, Activity of Strontium in Al-Sr Liquid   Dilute   Solutions,  Aluminium, 68 (No.9) ,(1991) ,784.

75. K.Fitzner, O.J.Kleppa, Thermochemistry of Binary Alloys ofTransition Metals: The Me-Ti, Me-Zr and Me-Hf (Me=Ag,Au) Systems,Met.Trans. 23A, (1992) ,997.

76. K.Fitzner, N.Selhaoui, O.J.Kleppa, A Note on the Thermochemistry of the Au + V, Au + Nb and Au + Ta Systems, Met.Trans.,23A, (1992) ,1836.

77. K.Fitzner, O.Musbah, K.-C.Hsieh, M.-X.Zhang, Y.A.Chang,  Oxygen Potentials and Phase Equilibria of the Quaternary Y-Ba-Cu-O System in the Region Involving  YBa2Cu3O7-x    Phase,  Materials  Chemistry and Physics, 33 (No.1-2), (1993), 31.

78. B.Korc,  K.Fitzner,  The  Possibilities  of  Gaining  Strontium Master Alloy for Modyfying  Hypoeutectic  and  Eutectic  Silumins, Arch.Metallurgy, 37, (1992) , 295.

79. K.Fitzner, O.J.Kleppa, Thermochemistry of Binary  and  Ternary Noble Metal Alloys:The Systems Cu-Ce, Ag-Ce, Au-Ce,  Cu-Ag-Au  and Ce-Ag-Au, Met.Trans.,24A, (1993) , 1827.

80. A.Lisak, K.Fitzner, Vapour Pressure Measurements of Arsenic and Arsenic  Trioxide   over   Condensed   Phases,   J.Phase   Equil., 15 ( 1994 ) 151.

81. J.Wypartowicz,  K. Fitzner,   Zastosowanie   ogniw   ze   stałym elektrolitem w termodynamice roztworów i faz  tlenkowych,  Rudy  i Metale Nież., 11, (1993) , 257.

82. E.Pawlas-Foryst, K.Fitzner, Thermodynamic Analysis of  the  CVD Process of Boron Nitride on Graphite, Arch.Metallurgy, 39 (1994) , 133.

83. K.Fitzner, O.J.Kleppa, Thermochemistry  of  Binary  Alloys  of Transition  Metals:   The   Systems   Cu-Ce,   Me-Pr   and   Me-Nd (Me=Cu,Ag,Au), Met.Trans. A., 25  A, (1994) 1495.

84. J.Wypartowicz,  K.Fitzner O.J.Kleppa;Determination  of  the Standard Enthalpy of Formation of Cu3As and the Heat of Mixing  in the Cu-As System by Direct-Combination Drop Calorimetry, J.Alloys and Comp., 217 (1994 ) 1. 

85.B.Onderka, K.Fitzner, Activity Coefficients of Oxygen in Liquid Antimony, Tellurium and Antimony-Tellurium Alloys, C.B.Alcock Symposium: High Temperature Materials Chemistry, Ed.P.Danckwerts, The Institute of Materials , London , March 1995 p.163.

86.B.Onderka,J.Wypartowicz,K.Fitzner, Diffusion of Oxygen in Liquid Tellurium and Sb-Te Alloys, Phys.Chem. Liquids, 28 ( 1994 ) 187. 

87.B.Onderka,K.Fitzner, Thermodynamic Study  of  Sb-Te  Alloys  by E.M.F. Measurements Using Zirconia Solid Electrolyte, Z.Metallkde.,86 ( 1995 ),313. 

88. W.Przybylo,K.Fitzner, Gibbs Free Energy of Formation of Cu2Y2O5  and CuYO2  Solid Phases, Thermochim.Acta, 264 ( 1995 ) 113.

89. B.Onderka,J.Wypartowicz, K.Fitzner, Oxygen Potential and  Phase Equilibria in Te-Sb2O3-Sb2O4 Pseudoternary Part of  Sb-Te-O System at Elevated Temperature, Thermochim.Acta, 260 ( 1995 ) 29.

90. W.Przybylo, K.Fitzner, The Oxygen Stoichiometry of the EuBa2Cu3O7-x Phase Investigated by Thermogravimetry , Mat.Res.Bull. 30 ( 1995 ) 1413.

91. W.Przybylo, K.Fitzner, Gibbs Energy of Formation  of  Cu2Lu2O5 by E.M.F. Method, Arch.Met. 2, (1996), 141.

92.  W.Przybylo, B.Onderka,  K.Fitzner,  Gibbs Free  Energy of Formation of EuBa2Cu3O7-x and Related Phases in the Eu2O3-CuO-BaO System,  J.Solid State Chem. 126, (1996) , 38.

93.M.Kopyto, K.Fitzner: Gibbs Energy of Formation of Cu2Ln2O5 Compounds by

E.M.F.Method ( Ln = Yb,Tm,Er,Ho,Dy and Gd ), J.Materials Sci.,31, (1996), 2797.

94. K.Fitzner, O.J.Kleppa: Direct Synthesis Calorimetry of Some Alloys in the Systems Si-As, Ge-As and Sn-As; J.Alloys and Comp., 238, (1996), 187.

95. K.Fitzner, O.J.Kleppa: Thermochemistry of Binary Alloys of Transition Metals: the Systems Me-Gd, Me-Ho and Me-Lu ( Me=Cu,Ag,Au ); Met.Trans A., 28 A, (1997), 187.

96. B.Onderka ,K.Fitzner: The Electrical Resisitivity of Liquid Gallium, Indium and Indium-Gallium Alloys, Arch.Met., 3, (1996), 283.

97. M.Kopyto, B.Onderka,K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of Cu2Sc2O5 phase Determined by E.M.F.Method, Bull.Acad.Sci., 44( 3 ), (1996), 255.

98. E.Pawlas-Foryst, K.Fitzner: Deposition of Boron Nitride on Graphite at 1300 K, Microchimica Acta [Wien], Suppl.125, (1997), 1.

99. M.Kopyto, K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of Ln2CuBaO5 Compounds by E.M.F. Method ( Ln = Yb, Tm, Er, Ho, Dy and Gd ) J.Solid State Chem., 134, (1997), 85.

 

3. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU TYTUŁU PROFESORA.

100. B.Onderka, K.Fitzner: Electrical Resistivity of Liquid Sb – Te Alloys; Phys. Chem. Liq., 36 (1998) 215.

101. M.Kopyto, K.Fitzner: Gibbs Free energy of Formation of LnBa2Cu3O7-x Phases determined by the EMF Method ( Ln = Yb, Tm, Er, Ho, Dy ); J.Solid State Chem., 144 (1999) 118.

102. B.Onderka, M.Kopyto, K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of a Solid Sm2CuBaO5 Phase Determined by an EMF Methof; J.Chem.Thermodynamics, 31 (1999) 521.

103. Z.Moser, K.Fitzner: The Use of Experimental Thermodynamic Data in the Phase Equilibria Verification; Thermochim. Acta, 332 (1999) 1.

104. K.Fitzner, Qiti Guo, Junwen Wang, O.J.Kleppa: Enthalpies of liquid-liquid mixing in the systems Cu - Ag, Cu - Au and Ag - Au by using an in - situ mixing device in a high temperature single – unit differential calorimeter; J.Alloys and Comp., 291 (1999) 190.

105. B.Onderka, M.Sukiennik, K.Fitzner: Determination of the Stability of Al11.8FeMn1.6Si1.6  Phase Existing in the Quaternary Al – Fe – Mn – Si System; Arch. Met., 45 (2000) 119.

106. E.Pawlas – Foryst, W.Przybyło, M.Kopyto, K.Fitzner: Attempts of boron nitride deposition on different substrates under the influence of the electric field present in the reaction zone; Mat. Res. Bull., 36 (2001) 915.

107. W.Przybyło, M.Kopyto, B.Onderka, E.Pawlas - Foryst, J.Wypartowicz, K.Fitzner: Thermodynamic Analysis of SiO2 Reduction with Carbon Aimed at Solar – Grade Silicon Production; Met. Foundry Eng., 27 (2001) 155.

108. M.Kopyto, L.A.Zabdyr, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Cobalt Orthosilicate; Arch. Met., 46 (2001) 447.

109 I.Harańczyk, B.Szafirska, K.Fitzner: The Influence of the Rate of Selenium Crystallization from Aqueous Solutions on its Morphology; J. Min. Met., 38 (2002) 33.

110 W.Gierlotka, K.Fitzner, M.Sukiennik: Thermodynamic Properties of the Liquid Hg – Tl Alloys Determined from Vapour Pressure Measurements; J.Min.Met. B, 38 (2002) 237.

111. K. Fitzner, W. Cis, W. Przybyło, M. Kopyto: Co można zbadać w procesie Kaldo?; 40-lecie Wydziału 1962 – 2002, Metale Nieżelazne 2002, Kraków 24-25 maj 2002.

112. K.T.Jacob, M.Attaluri, K.Fitzner: Phase Diagram for the System Nd – Mn – O and Thermodynamic Properties of NdMnO3 and NdMn2O5; Calphad J., 26 (2002) 313.

113. E.Pawlas – Foryst, K.Fitzner: Thermodynamics of NdMnO3 and NdMn2O5 Phases Determined by the EMF Method; Arch. Met., 47 (2002) 385.

 

114. K.T.Jacob, R.Shukla, E.Pawlas – Foryst, K.Fitzner: Phase Relations and Thermodynamic Properties of Ternary Oxides in the System Pr – Mn – O; J.American Ceram. Soc., 2003 ( praca nie opublikowana ).

115. M.Kopyto, E.Kowalik, K.Fitzner: Gibbs free energy of formation of the Nd2BaCuO5 phase determined by the emf method; J.Chem. Thermodynamics, 35 (2003) 733.

116. W.Gąsior, J.Pstruś, Z.Moser, A.Krzyżak, K.Fitzner: Surface Tension aand Thermodynamic Properties of Liquid Ag – Bi Solutions; J.Phase Equil., 24 (2003) 40.

117. A.Krzyżak, G.Garzeł, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of the Liquid Ag – Bi – Pb Solutions ; Arch. Met. 48 (2003)  371.

118. A.Krzyżak, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of the Liquid Sb2O3 – Bi2O3 Solutions ; Met. Foundry Eng., 29 (2003) 81.

119. A.Krzyżak, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid Silver – Antimony Alloys Determined from E.M.F. Measurements; Thermochim.Acta, 414 (2004) 115.

120. K.Pacławski, K.Fitzner: Kinetics of Gold (III) Chloride Complexes Reduction Using Sulfur (IV) ; Met. Mat. Trans. B,  35 B (2004) 1071.

121. D.Jendrzejczyk, K.Fitzner:Thermodynamic Properties of liquid Silver – Indium Alloys Determined from E.M.F. Measurements; Thermochim. Acta; 433 (2005) 66.

122. R.Kowalik, K.Fitzner: About the Conditions of Zinc Selenide Electrodeposition from Aqueous Solutions; Met. Found. Eng., 30 (2004) 129.

123. T.S.Dobrovolska, K.Fitzner: Electrodeposition of Ag – Se Coatings; Arch. Met. Mat., 50 (2005) 1017.

124. K.Pacławski, K.Fitzner: Cationic Effect in the Redox Reaction Between [AuCl4]- and [HSO3]- Ions; Arch. Met. Mat., 50 (2005) 1003.

125. D.Jendrzejczyk, W.Gierlotka, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid Silver – Indium - Antimony Alloys Determined from E.M.F. Measurements; Z.Metallkde; 97 (2006) 1519.

126. W.Gierlotka, J.Sopousek, K.Fitzner: Thermodynamic Assessment of the Hg – Tl System; Calphad, 30 (2006) 425.

127. I.Isomaki, M.Hamalainen, W.Gierlotka, B.Onderka, K.Fitzner: Thermodynamic Evaluation of the In – Sn – O System; J.Alloys Comp., 422 (2006) 173.

128. K.Pacławski, K.Fitzner: Kinetics of Reduction of Gold (III) Chloride Complexes Using H2O2;  Met. Mat.Trans.B, 37B (2006) 703.

129. E.Pawlas-Foryst, K.T.Jacob, K.Fitzner:Thermodynamics of SmMnO3 and SmMn2O5 Phases Determined by the E.M.F. Method; Arch.Met.Mat., 51 (2006) 255. 

130. E. Pawlas-Foryst, K.T.Jacob, K.Fitzner: Thermodynamics of GdMnO3 and GdMn2O5 Phases Determined by the EMF Method; Arch.Met.Mat., 51 (2006) 481.

131. E.Pawlas-Foryst, K.Fitzner: Gibbs Free Energy of Formation of the LnMnO3 ( Ln = Yb, Ho and Er) Phases Determined by the E.M.F. Method; J.Chem.Thermodyn. , 39 ( 2007) p.1196.

132. P.Handzlik, K.Fitzner: Electronic Properties of Anodic Oxide Films on Titanium

in Phosphate Buffered Solutions and Artificial Saliva Determined by EIS Method; Arch. Met. Mat.,  52, (2007) 543.

133. D.Jendrzejczyk-Handzlik, D.Zivkovic, W.Gierlotka, D.Manasijevic, K.Fitzner, D.Minic: Phase Relations Near Ternary Eutectic Point in Ag-In-Sb System; J.Min.Met., 43B, (2007), 161.

134. D.Jendrzejczyk-Handzlik, W.Gierlotka, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid Silver – Indium – Tin Alloys Determined from EMF Measurements; Z.Metallkde; 99 ( 2008)  11.

135. R. Kowalik, P. Żabiński, K. Fitzner: Electrodeposition of ZnSe; Electrochem.Acta, 53, (2008), 6184.

136. D.Jendrzejczyk-Handzlik, W.Gierlotka, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid Copper– Indium – Tin Alloys Determined from EMF Measurements; J.Chem. Thermodyn., 41 (2009) 250.

137. R.Kowalik, K.Fitzner: Analysis of the mechanism for Electrodeposition of ZnSe phase on Copper Substrate; J.Electroanal. Chem., 633, 2009, 78.

138. K.Pacłwaski, P.Antos, K.Fitzner: Synteza Nanocząstek Złota w Roztworach Wodnych bez Dodatku i w Obecności PVA, Część I ;Rudy Metale , 54 (4), 2009, 200

139. K.Pacławski,.P.Antos, K.Fitzner: Synteza Nanocząstek Złota w Roztworach Wodnych bez Dodatku i w Obecności PVA, Część II; Rudy Metale, 54 (6), 2009, 338.

140. K.Fitzner: Problemy  kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa w Polsce – własny punk widzenia; Inżynieria Materiałowa, 2 (2009), 85.

141. M.Kopyto, W.Przybyło, B.Onderka, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Sb2O3-SiO2 and PbO-Sb2O3 - SiO2 Liquid Solutions; Arch.Met.Mat., 54, 2009, 811.

-2010--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142. P.Handzlik, K.Fitzner: Semiconducting Properties of Anodic Oxide Films Grown on Titanium in Ringer and PBS Solutions: Arch Met. Mat., 55 , 2010, 521

143. W.Gierlotka, J.Łapsa, K.Fitzner: Thermodynamic description of the Ag-Pb-Te ternary system; J. Phase. Equil.; 31, 2010, 509.

144. K.Pacławski, D.A.Zając, M.Borowiec, Cz.Kapusta, K.Fitzner: EXAFS Studies on the Reaction of Gold (III) Chloride Complex Ions with Sodium Hydroxide and Glucose; J. Phys. Chem A; 114, 2010, 11943.

 145. P.Handzlik, K.Fitzner: Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytanu w buforowanym fosforanami roztworze soli fizjologicznej PBS; Ochrona przed Korozją; 53, 2010, 570.

146. M.Wojnicki, P.Handzlik, K.Fitzner: Oddziaływanie między Ti/TiO2 a kwasem tetrachlorozłotowym jako przyczyna zjawiska cementacji złota w wysokociśnieniowych  i wysokotemperaturowych reaktorach tytanowych; Rudy Met. Nież., 55 , 2010, 593.

 -2011--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147. D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of liquid Silver-Gallium Alloys determined from E.M.F. and calorimetric Measurements; J. Chem. Thermodyn., 43, 2011, 392.

148. M.Luty-Blocho, K.Fitzner, V.Hessel, P.Lob, M.Maskos, D.Metzke, K.Pacławski, M.Wojnicki: Synthesis of gold nanoparticles in an intergital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers; Chem.Eng.J., 171,(2011),279

149. M.Luty-Blocho, K.Pacławski. W.Jaworski, B.Streszewski, K.Fitzner: Kinetic studies of gold nanoparticles formation in the batch and in the flow microreactor system; Prog. Colloids Polymer Sci., 138, (2011), 138

150. K.Mech, R.Kowalik, K.Fitzner: Electrochemical Synthesis of Tetragonal SnO2 Phase; Arch.Met. Mat., 56, (2011), 659.

151. M.Wojnicki, K.Pacławski, E.Rudnik, K.Fitzner: Kinetics of Palladium (II) chloride complex reduction in aqueous  solutions using dimethylamine borane; Hydrometallurgy, 110 (2011) 56.

-2012--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152. B.Streszewski, W.Jaworski, K.Pacławski, E.Csapo, I.Dekany,K.Fitzner: Gold nanoparticles formation in the aqueous system of gold (III) chloride complex ions and hydrazine sulfate-Kinetic studies;  Colloids and Surfaces A, 397 (2012) 63.

153 K.Pacławski, B.Streszewski, W.Jaworski,M.Luty-Błocho, K.Fitzner: Gold nanoparticles formation via gold (III) complex ions reduction with glucose in the batch and in the flow microreactor system; Colloids and Surfaces A; 413 (2012) 208

154 .D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Enthalpies of Mixing of Liquid Au-Sb-Sn System; Monatshefte fur Chemie, 143 (2012) 1225.

155. D.Jendrzejczyk-Handzlik, W.Gierlotka , K.Fitzner: Thermodynamic Properties of Liquid copper- antimony –tin alloys determined from e.m.f. measurements; Z.Metallkde, 103 (2012) 1007.

156. K.Mech, P.Żabiński, R.Kowalik, K.Fitzner: EQCM,SEC and voltammetric study of kinetics and mechanism of hexaamminecobalt(III) electro-reduction onto gold electrode; Electrochim. Acta, 81 (2012) 254

157. K.Mech, P.Żabiński, R.Kowalik, K.Fitzner: Voltammetric study of tetraamminepalladium (II) electro-reduction onto gold electrode: J.Electroanal. Chem., 685 (2012) 15

158 K.Mech, P.Żabiński, R.Kowalik, K.Fitzner: Analysis of Co-Pd alloysdeposition from electrolytes based on [Co(NH3)6]3+ and [Pd(NH3)4]2+ complexes; Electrochimica Acta 2012 , doi 10.1016/j.electacta.2012.12.006

159. M.Wojnicki, E.Rudnik, M.Luty-Błocho, K.Pacławski, K.Fitzner: Kinetic studies of gold(III) chloride complex reduction and solid phase precipitation in acidic aqueous system using dimethylamine borane as reducing agent; Hydrometallurgy 127-128 (2012) 43

 -2013--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

160. B.Onderka, D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Thermodynamic Properties and Phase Equilibria in ternary Cu-Pb-Fe System; Arch.Met.Mat., (2013)

161. M.Luty –Błocho, K.Pacławski, M.Wojnicki, K.Fitzner: The kinetics of redox reaction of gold (III) chloride complex ions with L-ascorbic acid; Inorganica Chim.Acta; 395 (2013) 189

162. M.Wojnicki, M.Luty-Błocho, M.Bednarski, M.Dudek, J.Knutelska, L.Nowiński, J.Sapa, M.Zygmunt, K.Fitzner: Studies of gold nanoparticles acute toxicity after single administration in mice; Pharmacological Rep., (2013)

163. P.Handzlik, K.Fitzner: Corrosion resistance of Ti and Ti-Pd alloy in phosphate buffered saline solution with and without H2O2 addition; Trans. Nonferrous. Met.Soc, China, (2013).

164. D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Thermodynamic Properties of liquid Gold-Antimony –Tin System from e.m.f. measurements; J. Chem.Thermodyn., (2013)

165. D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Heat of mixing in Cu-Ag-Ga; Calphad (2013)

166. Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Iwona Dobosz, Justyna Grzonka, Krzysztof Pacławski, Krzysztof J. Kurzydłowski, Krzysztof Fitzner: Electro-oxidation of glucose in alkaline media on graphene sheets decorated with gold nanoparticles. Materials Sciences and Applications, nr 2, vol. 4,(2013).

MONOGRAFIE

Y.Austin Chang, K.Fitzner and Min-Xian Zhang: The Solubility of Gases in Liquid Metals and Alloys, Progress in Materials Science, v.32, No.2-3, ( 1988 ), pp.97 - 259.

Rozdział w książce

 D.Jendrzejczyk-Handzlik, K.Fitzner: Electromotive Force Measurements in High-Temperature Systems; in “Electromotive Force and Measurements in Several Systems” Ed. S. Kara, InTech, 2011, p.125

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki