Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Andrzej Blachecki

A2 pokój 219

Email: ablachec@agh.edu.pl

Strona w budowie

Strona w budowie

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki