Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Nr 1 - Podstawy analizy jakościowej

Nr 2 - Analiza jakościowa (cd.)

Nr 3 - Alkacymetria

Nr 4a - Spektrofotometria

Nr 4b - Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu 4

Nr 5 - Potencjometria

Nr 6 - Przewodnictwo elektrolitów

Nr 7 - Elektrograwimetria

Template do spawozdania

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki