Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Laboratorium chemii fizycznej i metalurgii

Miejsce usytuowania:

Wydział Metali Nieżelaznych

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych A-2

Możliwości dydaktyczne:

Liczba stanowisk dydaktycznych: 34

¦rednia liczba studentów/rok: 150

¦rednie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15

Kierunki studiów:

Metalurgia, II, IV, V, WMN

Inżynieria Materiałowa, II, WMN

Dodatkowe informacje:

Prowadzone są zajęcia laboratoryjne z przedmiotów: chemii ogólnej, chemia fizyczna, hydrometalurgia, korozja metali i stopów.


Pokaż Wydział Metali Nieżelaznych na większej mapie

Osoba kontaktowa:

dr Piotr Żabiński

tel.: 617 36 11

e-mail: zabinski@agh.edu.pl

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki