Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Konferencja

ISERMM The scope of 11th Symposium belongs to the general topic "Chemistry for materials science" and is aimed at promoting various opportunities for interdisciplinary collaboration of scientists from around the world in addition to presentation of new results, ideas and technologies in the field of chemical properties of new materials including amorphous and nanocrystalline alloys obtained by different kinds of chemical and physical methods.

MTC2012 Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniem oraz praktycznym wykorzystaniem materiałów metalicznych. Przedstawienie problematyki zarówno z perspektywy projektowania, przetwarzania jak i zastosowania stwarza szanse na szersze spojrzenia

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki