Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Termodynamika stopów

Cel: Układy w warunkach oddalonych od stanu równowagi

Właściwości termodynamiczne faz

Warunki równowagi faz

Granice rozpuszczalności

Obliczenia diagramów fazowych (ThermoCalc, Pandat)

Osoba kontaktowa

prof. Krzysztof Fitzner

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki