Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Dydaktyka

Chemia fizyczna

Korozja Metali i Stopów

Hydrometalurgia

Chemia ogólna

Chemiczne metody badań materiałów

Podstawy chemii dla fizyków

Informatyka

Chemia materiałów

Transport masy i ciepła w metalurgii

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki