Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Laboratorium chemii fizycznej i elektrochemii składa się z czterech linii badawczych, które obszarem swych badań obejmują następujące dziedziny:

Termodynamika stopów

Elektrochemia

Kinetyka reakcji chemicznych

Hydrometalurgia

Spektroskopia nanostruktur

Znakomicie zaopatrzone laboratoria, pozwalają prowadzić badania na światowym poziomie, dzięki temu nawiązujemy współpracę z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi takimi jak IMM Mainz

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki