Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Laboratorium z informatyki

Szkolenie praktycznych umiejętności wykorzystania systemu cyfrowego

Korzystanie z głównych elementów systemu operacyjnego Windows i Linux w trybie interakcyjnym. Kształtowanie umiejętności dostosowania systemu cyfrowego do indywidualnych potrzeb jego użytkownika. Uaktualnienie umiejętności wykorzystania oprogramowania pakietu biurowego (najnowsze wersje edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów przygotowania prezentacji multimedialnych). Automatyzacja zadań przetwarzania przez zastosowanie procedur powłoki systemu operacyjnego ( w tym samodzielne przygotowanie zestawu procedur). Nauka konstruowania algorytmów indywidualnie i w zespole. Wprowadzenie do programowania w języku proceduralnie zorientowanym: kodowanie algorytmu, kompilacja, budowanie bibliotek procedur, wykorzystanie bibliotek komercyjnych, debugging i testowanie programów.

Sposób obliczania oceny końcowej

Test komputerowy ( zautomatyzowany program testu wyboru) dla materiału wykładowego – 50% oceny końcowej Aktywność na zajęciach laboratoryjnych – 25% oceny końcowej Opracowanie samodzielne zagadnienia informatycznego -25% oceny końcowej

Zapoznanie się z pakietem Office

-PowerPoint

-Word

-Excel

ćwiczenie 1. importowanie pliku tekstowego

ćwiczenie 2. wyznaczanie parametrów równania

ćwiczenie 3. wyznaczanie energii aktywacji

4. importowanie pliku tekstowego

-powłoki systemu Linux

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki